Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Princíp platobnej schopnosti (pri zdanení) - Ability-to pay principle (of taxation)

Princíp, podľa ktorého by daňové zaťaženie ekonomického subjektu malo vzrásť s jeho relatívnym dôchodkom alebo bohatstvom. Tento princíp nešpecifikuje, o koľko viac by mali platiť tí, ktorí sú bohatší.