Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Prirodzená miera nezamestnanosti - Natural rate of unemployment

Miera nezamestnanosti, pri ktorej sú mzdové tlaky v rovnováhe, takže miera inflácie sa ani nezvyšuje ani neznižuje. Inak povedané, je to miera nezamestnanosti, pri ktorej je dlhodobá Phillipsova krivka vertikálna.