Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Prirodzená miera rastu - Natural rate of growth

Miera rastu pracovnej sily plus tempo rastu produktivity práce. Napríklad, ak pracovná sila rastie o 1 % ročne a output na jednu pracovnú hodinu o 2 % ročne, prirodzená miera ekonomického rastu predstavuje 3 % ročne.