Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Prirodzený monopol - Natural monopoly

Podnik alebo odvetvie, ktorého priemerné náklady na jednotku výroby prudko klesajú v celom rozsahu jeho produkcie, ako je to napríklad pri lokálnej distribúcii elektriny. V takom prípade jediný podnik, monopol môže dodávať celú produkciu daného odvetvia efektívnejšie ako viaceré podniky.