Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Progresívne, proporcionálne a degresívne dane - Progressive, proportional and regressive taxes

Progresívna daň viac dolieha na bohatých, degresívna daň pôsobí opačne. Presnejšie povedané, daň je progresívna vtedy, ak priemerná daňová sadzba (t. j. dane delené dôchodkom) je vyššia pre tých, ktorí dostávajú vyššie dôchodky, a degresívna vtedy, ak priemerná daňová sadzba klesá s vyššími dôchodkami. Odstupňovaná dôchodková daň môže byť príkladom progresívnej dane; daň z obratu pri potravinách je zasa príkladom degresívnej dane. Pri proporcionálnej dani je priemerné daňové zaťaženie rovnaké pre všetky úrovne dôchodku.