Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Pružné menové kurzy - Flexible exchange rates

Systém menových kurzov medzi krajinami, pri ktorom sú kurzy určené prevažne súkromnými trhovými silami (t. j. ponukou a dopytom) bez toho, že by vláda stanovila a udržiavala určitú formu menových kurzov. Tento systém sa niekedy tiež nazýva systém plávajúcich menových kurzov. Ak vláda vôbec nezasahuje do menových trhov, ide o systém čistého plávajúceho menového kurzu.