Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Racionálne očakávania - Rational expectations

(1) Podrobnejšiu definíciu pozri v hesle očakávania. (2) Všeobecnejšie povedané, je to súčasť chápania ekonomiky, ktoré zastávajú stúpenci makroekonomickej teórie racionálnych očakávaní.