Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Reálna úroková miera - Real interest rate

Úroková miera vyjadrená pomocou tovarov, a nie pomocou peňazí. Rovná sa peňažnej (alebo nominálnej) úrokovej miere po odpočítaní miery inflácie.