Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Reálne mzdy - Real wages

Kúpna sila robotníckej mzdy, vyjadrená prostredníctvom statkov a služieb. Reálna mzda sa meria pomocou pomeru peňažnej mzdovej sadzby k indexu spotrebiteľských cien.