Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Recesia - Recession

Pokles reálneho GNP počas dvoch alebo viacerých po sebe nasledujúcich štvrťrokov. Pozri depresia.