Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Regulované ceny (nepružné ceny) - Administered prices (inflexible prices)

Tento pojem použil pôvodne Gardner C. Means na označenie cien, ktoré nie sú "pružné" (pozri cenová pružnosť). Typickým príkladom regulovaných cien sú ceny stanovené nedokonale konkurenčnými firmami. Tieto ceny môžu počas týždňov a mesiacov zostať na tej istej úrovni.