Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Renta spotrebiteľa (spotrebiteľský prebytok) - Consumer surplus

Rozdiel medzi sumou, ktorú je spotrebiteľ ochotný zaplatiť za tovar, a skutočne zaplatenou sumou. Tento rozdiel vyplýva z toho, že hraničná užitočnosť prvej predanej jednotky (vyjadrená v $) je väčšia ako cena a iba pri poslednej jednotke sa hraničná užitočnosť rovná cene. Peňažný ekvivalent celkovej užitočnosti spotrebovaného tovaru môže byť preto podstatne väčší ako vynaložená suma peňazí. Presnejšie možno peňažnú hodnotu renty spotrebiteľa vyjadriť (ak použijeme graf krivky dopytu) ako oblasť pod krivkou dopytu, ale nad cenovou priamkou.