Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Rezervná armáda nezamestnaných - Reserve army of the unemployed

Pojem používaný v marxistickej ekonómii. Marx dokazoval, že vždy existujú nezamestnaní, ktorí hľadajú prácu. Zamestnávatelia môžu na túto armádu nezamestnaných vždy poukazovať a ak je to potrebné, najímať z nej pracovné sily, aby tak presadili železný mzdový zákon, t. j. znížili mzdu na takú nízku úroveň, ktorá by robotníkom umožňovala práve len prežiť.