Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Rovnováha (individuálneho spotrebiteľa) - Equilibrium (for the individual consumer)

Situácia, keď spotrebiteľ maximalizuje užitočnosť, t. j. rozhodol sa pre takú kombináciu tovarov, ktorá pri danom dôchodku a daných cenách najlepšie uspokojuje jeho potreby.