Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Rovnováha, makroekonomická - Equilibrium, macroeconomic

Úroveň GNP, pri ktorej sa predpokladaný (plánovaný) agregátny dopyt rovná predpokladanej (plánovanej) agregátnej ponuke. V bode rovnováhy sa plánované veličiny, t. j. spotreba (C), štátne výdavky (G), investície (I) a čistý vývoz (X) rovnajú celkovému množstvu tovarov, ktoré podnikatelia chcú predať pri existujúcej cenovej hladine.