Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Rozdeľovanie - Distribution

V ekonómii sa týmto pojmom označuje spôsob, akým sa celkový produkt rozdeľuje medzi jednotlivé ekonomické subjekty alebo výrobné faktory (napr. rozdeľovanie dôchodku medzi prácu a kapitál). V teórii národného dôchodku existuje päť kategórií dôchodkov (a teda implicitne päť kategórií príjemcov): (1) mzdy a platy; (2) úrokové platby; (3) dôchodok z renty; (4) zisky korporácií; (5) dôchodky z inej podnikateľskej činnosti.