Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Rozpočtový prebytok - Budget surplus

Prebytok vládnych príjmov nad vládnymi výdavkami. Je to opak rozpočtového deficitu.