Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Šekové účty (alebo bankové peniaze) - Checking accounts (or bank money)

Vklad v obchodnej banke alebo u iného finančného sprostredkovateľa, na ktorý možno vystaviť šeky a ktorý preto predstavuje transakčné peniaze (alebo M1). Hlavným druhom šekových účtov sú vklady bez výpovednej lehoty (ktoré možno vyzdvihnúť bez oznámenia a ktoré neprinášajú úrok) a účty NOW (ktoré sa vcelku neodlišujú od tradičných vkladov bez výpovednej lehoty až na to, že prinášajú úrok). Šekové účty predstavujú väčšinu M1.