Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Sklon (smernica) - Slope

Na grafe predstavuje zmenu premennej na vertikálnej osi, ktorá pripadá na jednotkovú zmenu premennej na horizontálnej osi. Rastúce krivky majú kladný sklon, klesajúce krivky (napríklad krivky dopytu) majú záporný sklon. Sklon horizontálnych čiar sa rovná nule.