Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Skutočný, cyklický a štruktúrny rozpočet - Actual, cyclical, and structural budget

Skutočný rozpočtový deficit alebo rozpočtový prebytok predstavuje sumu, zaznamenanú za daný rok. Tvorí ju štruktúrny rozpočet, ktorý ukazuje, aké by boli štátne príjmy, výdavky a deficity, keby hospodárstvo fungovalo na úrovni potenciálneho produktu, a cyklický rozpočet, ktorý vyjadruje vplyv ekonomického cyklu na rozpočet.