Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Štruktúrna nezamestnanosť - Structural unemployment

Nezamestnanosť, ktorá vzniká v dôsledku toho, že regionálna alebo profesná štruktúra voľných pracovných miest nezodpovedá štruktúre disponibilného potenciálu pracovnej sily. Je možné, že existujú voľné miesta, nezamestnaní však nemusia mať požadovanú kvalifikáciu, prípadne voľné pracovné miesta môžu byt v iných oblastiach, ako žijú nezamestnaní.