Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Subvencia - Subsidy

Štátna podpora vyplácaná podniku alebo domácnosti, ktorá poskytuje alebo spotrebúva tovary. Štát napríklad často subvencuje potraviny tak, že rodinám s nízkymi dôchodkami hradí časť výdavkov na potraviny. Súčasná hodnota (aktíva) - Present value (of an asset) Terajšia hodnota aktíva, ktoré v priebehu času produkuje tok dôchodkov. Hodnotenie tohto toku výnosov plynúcich v čase vyžaduje určiť súčasnú hodnotu každej zložky dôchodku, čo sa robí diskontovaním budúcich dôchodkov.