Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Tabuľka inputov a outputov - Input-output table

Tabuľka ukazujúca toky tovarov medzi odvetviami. Tajná dohoda (kolúzia) - Collusion Dohoda medzi rozličnými firmami, ktorej cieľom je zvýšenie cien, rozdelenie trhov alebo iné opatrenia na obmedzenie konkurencie.