Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Teória pracovnej hodnoty - Labor theory of value

Názor, často spájaný s Karlom Marxom, v skutočnosti však sformulovaný už skôr, že každý tovar by sa mal hodnotiť výlučne podľa množstva práce potrebného na jeho výrobu.