Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Tok a zásoba - Flow vs. stock

Tok predstavuje premennú, ktorá má časový rozmer, resp. plynie v čase (ako prúd vody). Zásoba predstavuje premennú, ktorá meria nejaké množstvo v určitom časovom bode (ako vodu v jazere). Dôchodok predstavuje sumu dolárov za rok, a je teda tokom. Ak vyjadríme bohatstvo k decembru 1990, ide o zásobu. Podobne investície sú tokom, kým počítače na sklade sú zásobou.