Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Účinok (daní) - Incidence

Konečné daňové zaťaženie (na rozdiel od zákonnej povinnosti platiť príslušnú daň). Napríklad maloobchodník môže platiť daň z obratu, je však pravdepodobné, že táto daň nakoniec záťaží spotrebiteľa. To, kto daň nakoniec skutočne platí (presný účinok daní), závisí od cenových elasticít ponuky a dopytu.