Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Umŕtvená strata - Deadweight loss

Strata renty spotrebiteľa alebo výrobcu vyvolaná tým, že sa produkt odchyľuje od svojej najefektívnejšej úrovne. Ak teda monopolista zvyšuje cenu, strata v uspokojení spotrebiteľa je väčšia ako zisk monopolistu. Rozdiel predstavuje pre spoločnosť umŕtvenú stratu vyvolanú monopolom.