Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Voľné statky - Free goods

Statky, ktoré nie sú ekonomickými statkami. Tak ako vzduch alebo morská voda, aj ostatné voľné statky existujú v takých veľkých množstvách, že ich netreba rozdeľovať pomocou prídelového systému medzi tých, ktorí ich chcú spotrebúvať. Ich trhová cena sa preto rovná nule.