Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Všeobecná rovnováha - General equilibrium

Rovnovážny stav ekonomiky ako celku, pri ktorom ceny všetkých statkov a služieb sú také, že všetky trhy sú súčasne v rovnováhe. Pretože pri týchto cenách sú výrobcovia pripravení dodať presne také množstvo tovarov, aké chcú spotrebitelia kúpiť, neexistujú žiadne tlaky na účastníkov trhu, aby zmenili svoje správanie. Naproti tomu pri čiastkovej rovnováhe je podmienka rovnováhy splnená iba na jednom trhu.