Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Výkaz príjmov (dôchodková bilancia) - Income statement

Bilancia podniku zostavená za určité obdobie (obvykle za jeden rok), ktorá vykazuje v tomto období dosiahnutý obrat, resp. príjmy, všetky náklady vynaložené na predané tovary, ako aj zisk (čistý dôchodok) zostávajúci po odpočítaní týchto nákladov. Výkaz príjmov sa tiež označuje ako výkaz zisku a strát.