Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Výnos z kapitálu - Capital gains

Rast hodnoty kapitálových aktív, ako je pôda alebo účastiny. Výnos z kapitálu je rozdiel medzi predajnou a nákupnou cenou aktív.