Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Výnosy z rozsahu - Returns to scale

Miera, ktorou rastie output, keď sa zároveň zvyšujú všetky inputy. Napríklad, ak sa všetky inputy zdvojnásobia a presne v tom istom rozsahu sa zväčší aj output, hovoríme, že tento proces charakterizujú konštantné výnosy z rozsahu. Ak sa však output zvýši menej ako o 100% a všetky inputy sa zdvojnásobia, proces vykazuje klesajúce výnosy z rozsahu. Ak sa za tých istých predpokladov output viac ako zdvojnásobí, hovoríme o rastúcich výnosoch z rozsahu.