Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Výpočet prínosu faktorov rastu - Growth accounting

Metóda používaná na odhad prínosu rozličných faktorov k ekonomickému rastu. Ak sa použije teória hraničnej produktivity, pomocou výpočtu prínosu faktorov rastu možno rast outputu rozložiť na rast práce, pôdy, kapitálu, vzdelania, technických znalostí a ďalších rozmanitých zdrojov.