Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Vytláčanie - Crowding out

Predpoklad, že štátne výdavky, deficity alebo štátny dlh obmedzujú rozsah podnikových investícií. Hoci sa tento pojem často používa voľne, existujú dve všeobecné podmienky, pri ktorých dochádza k skutočnému vytláčaniu. Po prvé štátne výdavky vytláčajú investície vtedy, keď sú k dispozícii zdroje iba v obmedzenom rozsahu (ak ekonomika funguje na úrovni plnej zamestnanosti). Po druhé deficity môžu zvyšovať úrokové sadzby, a tak brzdiť investície citlivé na úrokovú mieru.