Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Vývoz - Exports

Statky a služby, ktoré sa produkujú v domácej krajine a predávajú do inej krajiny. Patrí sem vývoz tovarov (ako sú automobily) a služieb (ako sú dopravné služby alebo úroky zo zahraničných pôžičiek a investícií). Dovoz predstavuje jednoducho tok opačným smerom, t. j. z inej krajiny do domácej krajiny.