Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Zákon ponuky a dopytu - Law of supply and demand

Tento "zákon" hovorí, že (v podmienkach dokonalej konkurencie) sa trhová cena ustáli na úrovni, na ktorej sa množstvo tovarov požadované kupujúcimi práve rovná množstvu, ktoré sú predávajúci ochotní predať.