Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Zákon rastúcich relatívnych nákladov - Law of increasing relative costs

Podľa zákona vzácnosti pre ekonomiku s plnou zamestnanosťou platí, že ak spoločnosť chce viac tovaru A, musí obetovať určitú časť výroby tovaru B. Zákon rastúcich relatívnych nákladov hovorí, že ak chce spoločnosť čoraz viac tovaru A, množstvo tovaru B, ktoré sa musí obetovať na každú dodatočnú jednotku A, sa bude zvyšovať úmerne tomu, ako sa bude zvyšovať výroba tovaru A. V pojmoch hranice produkčných možností možno tento zákon ilustrovať krivkou, ktorá je prehnutá smerom von (ako kupola).