Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Zisk - Profit

(1) V účtovníckej terminológii predstavuje zisk celkové príjmy mínus náklady pripadajúce na predané tovary (pozri výkaz príjmov). (2) V ekonomickej teórii je to rozdiel medzi príjmami z predajov a úplnými alternatívnymi nákladmi zdrojov slúžiacich na výrobu tovarov.