Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Zlatý štandard - Gold standard

Systém charakterizovaný tým, že daná krajina (1) vyhlasuje svoju menovú jednotku za ekvivalent určitej fixnej váhy zlata, (2) disponuje zásobami zlata, ktoré slobodne kupuje a predáva za vyhlásenú cenu a (3) nijako neobmedzuje vývoz alebo dovoz zlata. Ak sa dve alebo viac krajín prihlási k zlatému štandardu, vytvára sa medzi ich menami "cena zlatej parity" alebo menový kurz. Ak je "zlatý obsah" libry päťkrát väčší ako obsah dolára, jedna libra sa bude predávať na trhoch zahraničných mien za 5 $. Klasickým príkladom fungovania zlatého štandardu v druhej polovici 19. storočia bola Veľká Británia. V súčasnosti však ani jedna krajina nemá (ani len približne) nič podobné, ako bol zlatý štandard.