Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Zložený úrok - Compound interest

Úrok, ktorý sa počíta zo sumy všetkých v minulosti nadobudnutých úrokov, ako aj z pôvodného kapitálu. Predpokladajme napríklad, že 100 $ (pôvodný kapitál) sa uloží na účte, ktorý ročne vynáša 10 % úroku. Na konci prvého roka predstavuje úrok 10 $. Na konci druhého roka tvoria úrokové platby 11 $, z čoho 10 $ pripadá na pôvodný kapitál a 1 $ je úrok - a tak ďalej v ďalších rokoch.