Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Zlyhanie trhu - Market failure

Nedokonalosť cenového systému, ktorá znemožňuje efektívnu alokáciu zdrojov. Dôležitým príkladom sú externality a nedokonalá konkurencia.