Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Zmiešaná ekonomika - Mixed economy

Prevládajúca forma ekonomickej organizácie v nekomunistických krajinách. Zmiešané ekonomiky sa pri ekonomickej organizácii opierajú predovšetkým o cenový systém, využívajú však aj rozličné štátne zásahy, aby sa vyrovnali s makroekonomickou nestabilitou a so zlyhávaním trhu.