Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Absolútne výhody (v medzinárodnom obchode) - Absolute advantage (in international trade)

Schopnosť krajiny A vyrábať tovar efektívnejšie (t. j. s väčším outputom na jednotku inputu) ako krajina B. Absolútne výhody nemusia znamenať, že krajina A môže tento tovar úspešne vyvážať do krajiny B. Krajina B totiž môže mať naďalej komparatívne výhody.