Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Agregátna ponuka (Aggregate supply)

Úhrnná hodnota tovarov a služieb, ktoré chcú firmy vyprodukovať v danom období. Agregátna ponuka je funkciou daných disponibilných inputov, techniky, technológie a danej cenovej hladiny.