Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Aktívum - Asset

Fyzický majetok alebo nehmotné právo, ktoré má ekonomickú hodnotu. Dôležitými príkladmi sú výrobné budovy, zariadenia, pôda, patenty, autorské práva a finančné nástroje ako peniaze a obligácie.