Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Aktívum, nehmotné - Asset, intangible

Aktívum, ktoré svojou povahou nie je ani fyzické ani finančné, napríklad mimoriadna hodnota, ktorú má prosperujúca firma s dobrou povesťou (dobré meno firmy).