Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Alokácia zdrojov - Resource allocation

Spôsob, akým daná ekonomika rozdeľuje svoje zdroje (výrobné faktory) medzi rôzne potenciálne formy použitia, aby sa vyrobila určitá kombinácia finálnych statkov.