Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Alokačná efektívnosť - Allocative efficiency

Stav ekonomiky, pri ktorom sa nemôže uskutočniť žiadna reštrukturalizácia ani výmena, ktorá by zvýšila užitočnosť alebo uspokojenie jednotlivca bez toho, aby sa tým neznížila užitočnosť alebo uspokojenie niekoho iného. Niekedy sa to vyjadruje takto: "Nemôžete zlepšiť postavenie jednej osoby bez toho, aby ste nezhoršili postavenie druhej." Alokačná efektívnosť sa teda nachádza na hranici produkčných možností. Za určitých obmedzujúcich podmienok vedie dokonalá konkurencia k alokačnej efektívnosti, ktorá sa označuje aj ako Paretova efektívnosť.