Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Analýza čiastkovej rovnováhy - Partial-equilibrium analysis

Analýza, ktorá sa sústreďuje na účinok zmien na jednom trhu za predpokladu, že "ostatné premenné sú nezmenené" (neberú sa napríklad do úvahy zmeny v dôchodku). Analýzu čiastkovej rovnováhy možno napríklad využiť na odhad vplyvu zvýšenia ceny benzínu na dopyt po ňom. Ak však rast ceny vyvolá pokles GNP, vyvolá to "spätnú väzbu" na trhu benzínu. Analýza čiastkovej rovnováhy však neberie do úvahy tento efekt spätnej väzby.