Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Arbitráž - Arbitrage

Nákup meny alebo tovaru na jednom trhu a ich súčasný predaj za účelom zisku na druhom trhu. Arbitráž je dôležitý nástroj na vylúčenie cenových rozdielov, čím prispieva k efektívnejšiemu fungovaniu trhov.